Časté otázky

Môže sa fogging realizovať v akýchkoľvek priestoroch?

Áno, fogingg alebo studené vyhmlievanie je možné aplikovať v akýchkoľvek priestoroch, počnúc operačnými sálami, až po priestory, v ktorých sa nachádzajú rôzne elektronické prístroje. Tento spôsob dezinfekcie je neškodný pre ľudí, zvieratá, potraviny a rastliny.

Dezinfekciu realizujeme dezinfekčnými prípravkami na báze H2O2 a Ag v kombinácii so špeciálnymi prístrojmi na výrobu suchej hmloviny, ktoré garantujú, že dezinfikovaný priestor nie je zmočený. Práve preto je tento spôsob dezinfekcie vhodný absolútne do všetkých typov priestorov.

Nezanecháva dezinfekcia na povrchu škvrny a zápach?

Nie, žiadna z našich ponúkaných dezinfekcií (povrchová, či priestorová) nezanecháva škvrny, ani zápach. Fogging je vykonávaný špeciálnymi prístrojmi, ktoré vyrábajú najjemnejšiu hmlovinu, akú je možné vyrobiť a preto na povrchoch predmetov v dezinfikovanom priestore nezanechávajú žiadne škvrny.

Dezinfekčný prípravok na báze H2O2 a Ag, ktorý je rozptýlený do priestoru formou studenej hmloviny (foginggu) sa rozkladá v krátkom čase na H2O a O2, takže nevznikajú žiadne škodlivé vedľajšie účinky, tým pádom nezanecháva žiaden zápach.

Ako zistíme, že dezinfekcia bola vykonaná profesionálne a priestor je bez mikroorganizmov?

Naša firma vykonáva dezinfekciu na najvyššej možnej úrovni. Súčasťou každej dezinfekcie je odoberanie sterov pred dezinfekciou a odoberanie kontrolných sterov po realizovanej dezinfekcii, ktoré sú vyhodnocované v akreditovaných laboratóriách, a výsledky ktorých sú odovzdané objednávateľovi zákazky.

Ako dlho musíme čakať, kým môžeme vstúpiť do dezinfikovaných priestorov?

Pri každej priestorovej dezinfekcii je potrebné, aby dezinfekčný prípravok rozptýlený do priestoru pôsobil minimálne 60 minút, aby zlikvidoval všetky mikroorganizmy. Takže priestor veľký približne 100 m3 (6 m x 6 m x 3 m) je vydezinfikovaný za 2 minúty a následne je potrebné ponechať naakumulovanú studenú hmlovinu v miestnosti asi 60 minút. Potom je priestor kontrolovaný špeciálnym detektorom na H2O2, a následne je možné dezinfikovanú miestnosť užívať. Netrvá to dlhšie, ako 2 hodiny. 

Ako dlho ostane dezinfikovaný priestor chránený pred rekontamináciou?

Každý výrobca dezinfekčného prípravku uvádza iné časové intervaly na trvanie účinnosti. Naša firma používa tie najkvalitnejšie dezinfekčné prípravky, ktoré spĺňajú najprísnejšie kritéria, preverené rôznymi testami a štúdiami. Tieto prípravky deklarujú 2-3 týždňovú účinnosť prípravku.

Máme dennodennú 12 hodinovú prevádzku. Kedy by sme si mohli dať vydezinfikovať naše priestory?

Sme maximálne flexibilní a vieme realizovať dezinfekciu kedykoľvek a kdekoľvek. Najvhodnejší čas na dezinfekciu je po ukončení prevádzky. Máme kapacity na dezinfekciu veľkých priestorov v relatívne krátkom čase.