Školstvo

Ak potrebujete vydenzifikovať priestory predškolských zariadení, škôl alebo jedální, obráťte sa na nás a zabezpečíme pre vás čisté a bezpečné priestory.

Pozrite si, ako vyzerá priebeh dezinfekcie priestorov s metódou fogging.