Zdravotníctvo

Čisté a sterilné prostredie je obzvlášť dôležité pre zdravotnícke zariadenia. Náš tím profesionálne vydenzifikuje ambulancie, nemocnice spolu s operačnými sálami, sanitky, lekárne či laboratóriá s použitím účinnej metódy fogging.

Pozrite si, ako vyzerá priebeh dezinfekcie priestorov s metódou fogging.

Pozrite si, ako prebieha proces dezinfekcie ambulantných a nemocničných priestorov.