Verejné budovy, kancelárie

Potreba dezinfekcie narastá v priestoroch s častou frekvenciou pohybu či už vo veľkých alebo menších objektoch. Preto dezinfikujeme aj autobusové a železničné stanice, kancelárie, knižnice, DSS, wellness či fitness centrá.


S našou metódou nepoškodzujeme citlivé zariadenia, elektroniku ani stroje.

Pozrite si, ako vyzerá priebeh dezinfekcie priestorov s metódou fogging.

Pozrite si, ako prebieha proces dezinfekcie. 

Takto sme dezinfikovali fitness centrum v Sabinove.