Povrchová dezinfekcia

Je veľmi dôležité vykonávať pravidelnú dezinfekciu priestorov a vzduchu. Povrchová dezinfekcia predstavuje jemný postrek vhodný najmä na veľké plochy: haly, servisy, sklady, výrobné priestory a pod., a tiež aj zastávky, chodníky, eskalátory, kľučky aj steny.

Baktérie, spolu s inými mikróbmi, majú pozoruhodnú schopnosť prežiť a dokonca prosperovať v biotopoch, ktoré iné organizmy jednoducho nemôžu tolerovať: horúce pramene, stratosféra a dokonca aj rádioaktívny odpad.

Možno preto nie je prekvapujúce, že v konkrétnom type biotopu, v tomto prípade neživé povrchy (stena, kľučka dverí, stôl a pod.) v každodennom prostredí vykazujú baktérie a iné mikróby určitú perzistenciu a prežitie.

Je ľahké vidieť, ako môže existencia a rast patogénov na povrchoch týchto prostredí po dlhú dobu významne zvýšiť riziko krížovej kontaminácie či potenciál prenosu mikróbov, ktoré môžu spôsobiť infekcie.

Pozrite si, ako prebieha dezinfekcia rôznych povrchov.